Pradedame naują kelionę Erasmus+ Jaunimo programoje! ✈️🙂📲

Tarptautiniu partnerių susitikimu startavo strateginių partnerysčių projektas “Digital Tools in Youth Work” (liet. “Skaitmeniniai įrankiai darbe su jaunimu”).

Kartu su projekto koordinatoriumi Tartu jaunimo darbo centru Tartu Noorsootöö Keskus (Estija) ir partneriais iš Lenkijos Europejska Fundacja Rozwoju Człowieka bei Armėnijos Armavir Development Center kursime ir testuosime skaitmeninius įrankius, skirtus darbui su jaunimu.

Balandžio 8 d. susitikimo metu buvo aptartos projekto veiklos, susitarta dėl svarbių projekto įgyvendinimo aspektų. Susitikimo metu buvo skirta laiko dalyvių prisistatymui bei supažindinimui su organizacijų patirtimi dirbant su jaunimu bei technologijų srityje. Projekto koordinatorė pristatė projekto veiklas ir tvarkaraštį, kuriamo intelektinio produkto sudedamąsias dalis ir etapus. Atsakingi partneriai pristatė savo pirmines idėjas dėl intelektinio produkto turinio. Diskusijų metu priimti aktualūs sprendimai dėl intelektinio produkto kūrimo, biudžeto planavimo, partnerių komunikacijos ir kitų projekto valdymo aspektų, sutarta dėl projekto veiksmų plano.

Jau visai netrukus kviesime ir Lietuvos atvirus jaunimo centrus prisijungti prie šio projekto vietinių veiklų!

Projekto nr. 2020-1-EE01-KA227-YOU-093398