+37061237700 [email protected]

3D projektavimo mokykai su “Solidworks apps for kids” ir dizainerinio mąstymo metodika

Apr 26, 2019 | Vietiniai projektai

Balandžio 23-26 dienomis vedėme nepaprastai smagius mokymus mokytojams iš 5 visos Lietuvos mokyklų. Naudojome 5 3D spausdintuvus, kas leido visiems mokytojams kurti, gaminti ir džiaugtis savo kūriniais iš karto.

Galimybę mokyti mokymus gavome dalyvaudami Vilniaus Basanavičiaus progimnazijos projekte „Matematinio mąstymo pasiekimų gerinimas STEAM ugdymo metodais formuojant žaliąjį mokinių požiūrį“. Šio projekto metu siekiame ir viliamės, kad smagūs, žaismingi, bet rimti inžineriniai įrankiai kaip 3D projektavimo ir skaitmeninės gamybos 3D spausdintuvais, leis mokiniams susidomėti mokslais ir lengviau suprasti matematikos dalyką.

DESIGN THINKING, PROJEKTUOJANT SU SOLIDWORKS APPS FOR KIDS KURSO FILOSOFIJA

XXI amžius – technologinių inovacijų amžius, kuriame tiek darbo rinkoje, tiek socialinėje erdvėje komfortiškiausiai jaučiasi specifiniais sugebėjimais pasižymintis ir atitinkamus įpročius praktikuojantis asmuo. Kritinis ir analitinis mąstymas, gebėjimas lakoniškai reikšti mintis, supratingumas, bendradarbiavimo įgūdžiai, greitas prisitaikymas prie nuolat besikeičiančios aplinkos, imlumas technologijoms, savanoriškas ir savarankiškas tobulėjimas, iniciatyva sprendžiant visuotinai reikšmingas problemas ir tolerancija vienas kitam – kritiniai elementai sklandžiai jauno žmogaus integracijai į ateities visuomenę. Egzistuojanti švietimo sistema, orientuota į XX a. žmogų ir jo poreikius, nebegali išpildyti naujojo amžiaus žmogaus ugdymui keliamų reikalavimų.

Klasikinio švietimo paradigmos vis dar diktuoja mokymosi proceso standartus ir palaiko ne į moksleivį (jo išskirtinumą, pomėgius, gebėjimus), o į mokymosi subjektą nukreiptą dėmesį (skatinamas pasyvus ir paviršutiniškas mokymasis). Tai ne tik padidina mokinio atskirtį tarp studijuojamo dalyko ir jo paties integracijos šiame pasaulyje, tačiau ir inicijuoja nuo realybės atitrūkusio mokymosi tęstinumą, kas veda link ateities visuomenei neparuoštų absolventų kartos. Radikalios švietimo sistemos reformos iš pamatų pakeičiančios senas mokymo programas ir atnaujinančios mokytojų darbo specifiką – laipsniškas procesas, kurį ne retai iniciuoja ir padeda palengvinti neformalaus švietimo įstaigos, siūlydamos inovatyvius mokymus, grįstus į ateitį orientuota filosofija, metodikomis bei tarpdiscipliniškumu.

Atsižvelgiant į išvardintas sėkmingam XXI a. žmogui būdingas savybes ir dalinai nenuspėjamą eksponentinio technologinio augimo įtaką ateities žmogaus sugebėjimams, buvo suformuotas Magiškas pasaulis su SOLIDWORKS Apps for Kids mokymosi kursas. Jis remiasi daugeliui gerai žinomo humanistinio ugdymo principais ir Design Thinking (liet. „Mąstymo Modeliavimas“) metodika, išsivysčiusia XX a. pabaigoje ir ypač pastaraisiais dešimtmečiais tvirtai leidžiančia šaknis ne tik neformaliajame, bet ir formaliajame vaikų ir suaugusiųjų ugdyme. Stipriai į individą, jo unikalumą, kūrybinę laisvę orientuotas humanistinis požiūris ir holistinė jo pasaulėžiūra pasireiškianti per mokslo, meno bei filosofijos sintezę pastebimai rezonuoja su minėta Design Thinking metodika, kurios visa ko pamatas – nevaržoma vaizduote, kritišku mąstymu, ekstensyviu eksperimentavimu bei projektais, o ne sausa teorija grįstas mokymosi, kūrybos ir problemų sprendimo procesas.