+37061237700 [email protected]

2023 m. spalio 9 d. dalyvavome parodoje „Inovacijos mokykloje”, kuri vyko Kauno švietimo inovacijų centre (Vytauto pr. 44, Kaunas).

Parodoje buvo galima susipažinti su naujausiomis mokymo(si) priemonėmis, dirbtiniu intelektu, įvairiomis technologijomis, jų pritaikymu pamokoje, ugdymo procese, klausyti pranešimų apie įvairių skaitmeninių, IT priemonių praktinį panaudojimą pamokoje, įtraukiajam ugdymui.

Parodos metu “Robotikos mokyklos” projektų vadovė Akvilė Gerulskytė pristatė pranešimą „3D spausdinimo žinios – dabarties ir ateities galimybėms“. Jo metu dalyviai buvo supažindinti su ką tik pasibaigusio „Erasmus+“ programos projekto „ADaPT4Future: suaugusieji kuria technologijas savo ateičiai“ (angl. „ADaPT4Future: ADult People create Technologies for their Future”) rezultatais ir jų pritaikomumu mokant įvairaus amžiaus besimokančiuosius. Kadangi dalyvių auditoriją sudarė daugiausia įvairių dalykų mokytojų ir mokyklų administracijos darbuotojai, buvo akcentuota projekto metu sukurta koncepcija atnaujinti įvairius daiktus ir prietaisus, sukuriant sulūžusią ar trūkstamą detalę 3D spausdinimo technologijos pagalba. Tokie užsiėmimai gali būti lengvai pritaikomi įvairių dalykų pamokose, kūrybiniuose užsiėmimuose arba specialiuose tvarumo temai skirtuose renginiuose.

Pristatymo metu taip pat buvo supažindinta su kitų „Robotikos mokyklos“ sėkmingai įvykdytų tarptautinių projektų rezultatais: 3D spausdinimo ir silikono liejimo technologijos pritaikymu „Jaunieji kūrėjai atranda 3D“ bei „Sukurk idėją dėžutėje!“ projektuose.

Pranešime dalyvavo daugiau nei 20 dalyvių. Dalis jų jau buvo pažįstami su 3D modeliavimo programa „Tinkercad“, kuri naudojama pristatytuose projektuose. Buvo besidominčių tarptautinių projektų vykdymu apskritai ir bendradarbiavimo su užsienio partneriais principais.

Nuoroda į renginio programą: Programa