+37061237700 [email protected]

Kaip auginti išradėją. Technologijų ir inžinerijos mokymo medžiaga mokykloms

VšĮ „Robotikos mokykla“ vykdo Europos Komisijos Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektą “HOW TO RAISE AN INVENTOR. TECHNOLOGY AND ENGINEERING LEARNING MATERIAL FOR SCHOOLS”. 

Projekto tikslas – sustiprinti pradinių ir vidurinių mokyklų moksleivių gebėjimus technologijų ir inžinerijos srityse.

Projekto uždaviniai

1. sukurti interaktyvų mokymo įrankį, skirtą 9-13 m. moksleiviams, kuris padidins mokinių susidomėjimą technologijomis ir prisidės prie technologijų srities, kaip galimos ateities profesinės veiklos, pasirinkimo;

2. išbandyti ir įvertinti mokymo efektyvumą, naudojant sukurtą mokymo įrankį, bei parengti ekspertinę išvadą dėl mokymo įrankio, remiantis tyrimo rezultatais;

3. išversti mokymo įrankį į anglų bei projekte dalyvaujančių partnerių nacionalines kalbas ir jį išplatinti;

4.pagerinti mokytojų metodologines žinias ir tokiu būdu padidinti vaikų motyvaciją ir susidomėjimą STEAM srities profesijomis.

Interaktyvus mokymo įrankis susidaro iš trijų technologijų srities modulių ir inovacijų srities modulio, kurių kiekvieną sudaro 12 pamokų

1. „The MicroBit“ (liet. „Mikrobit kompiuteriukai“) skirtas mokyti programuoti Micro:bit pagalba;

2.“The Art Of Making“ (liet. „Kūrybos procesas“) skirtas kurti sudėtingas struktūras ir prietaisus su LEGO Mindstorms;

3.„Build Arm Wrestling Model“ (liet. „Rankos lenkimo modelio kūrimas“) skirtas mokyti 3D projektavimo ir fizikos procesų, lūžių kompiuterinės simuliacijos ir lyginimo su tikrove. Tobulinami fizikos, informacinių technologijų naudojimo, technologijų įgūdžiai, naudojama Autodesk Fusion 360 programa;

4.„How To Make Ideas and How They Travel“ (liet. „Kaip kurti idėjas ir kaip jos keliauja“), skirtas mokyti moksleivius technologinius sprendimus paversti verslo sprendimais.

Mokymo modulius kuria projekte dalyvaujantys partneriai iš 4 šalių. Sukurta mokymo medžiaga bus testuojama projekte dalyvaujančiose mokyklose ir nemokamai prieinama internetu visiems besidomintiems moksleiviams ir mokytojams.

Veiklos projekto metu

Projekto metu bus organizuojami du mokymo renginiai. 2018 m. rugsėjo mėn. Kaune vyks mokymo renginys, skirtas mokytojams, kurie projekte sukurtą mokymo įrankį vėliau testuos su pilotinės grupės moksleiviais. Mokslo metų pabaigoje, 2019 m. birželio mėn., Olandijoje vyks inovatyvus mokymo renginys – hakatonas, kuriame dalyvaus moksleiviai iš trijų šalių, mokęsi pagal projekte sukurtą mokymo medžiagą. Renginio metu moksleiviai pritaikys mokymo metu įgytas žinias, spręsdami ekspertų sukurtas užduotis.

Partneriai

Projekto partneriai atstovauja pelno nesiekiančias mokslo institucijas bei formaliojo ir neformaliojo mokymo įstaigas, kurių prioritetas yra technologinis ir inžinerinis ugdymas:

  1. VšĮ „Robotikos mokykla“ – projekto koordinatorius;
  2. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjus;
  3. Rygos valstybinė gimnazija Nr. 2 (Latvija);
  4. Fundacja ECD (Lenkija);
  5. Development Laboratories (Nyderlandai);
  6. Signum de Haren mokykla (Nyderlandai).

Projekto koordinatorė Akvilė Gerulskytė
[email protected]

 liet. „Kaip auginti išradėją. Technologijų ir inžinerijos mokymo medžiaga mokykloms“), dotacijos sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035284. Projekto trukmė – dveji metai nuo 2017-11-02 iki 2019-11-01.