Metodinės medžiagos kūrimas ir testavimas

Apr 9, 2021 | Erasmus+, Introducing AI, Naujienos

Tarptautinė projekto komanda reguliariai renkasi kiekvieną mėnesį, kad aptartų projekto pažangą, suplanuotų būsimas veiklas ir išspręstų klausimus ar problemas, su kuriomis susiduria partneriai. Kiekvienam partneriui paprastai atstovauja 1-3 komandos nariai, įskaitant projekto koordinatorių, atsakingą už projekto valdymą, ir mokytojus (-us), dalyvaujančius intelektinėje projekto veikloje. Tokiu būdu mes gauname išsamų projekto vietos veiklos vaizdą ir turime galimybę efektyviai priimti sprendimus.


Šį mėnesį susitikimas vyko balandžio 9 d. Ir buvo skirtas dalytis pažanga kuriant pamokų medžiagą. Už šią užduotį atsakingi partneriai („Robotikos mokykla“, „MCAST“ ir „IT4Kids“) pristatė atnaujintas medžiagas ir informavo apie numatomą naujų dalių užbaigimo laiką.

Tuo pačiu metu visose partnerinėse mokyklose KITM, Sedu, TAI (Turku) ir MCAST vyksta bandomasis medžiagos testavimas. Šis papildomas testavimas, kuris nebuvo planuojamas paraiškoje, suteikia kūrėjams greitą grįžtamąjį ryšį, kad būtų galima atlikti reikiamus produkto pakeitimus ir atnaujinimus.

Timo Paakkanenas pristatė mokytojų ir mokinių atsiliepimus, gautus iš klausimynų, išbandžius konkrečias pamokas. Dalyvaujantys mokytojai taip pat pateikė naudingas pastabas ir rekomendacijas tobulinimui. Buvo išsakytos kelios bendros pastabos, kad profesijos studentams reikia mažiau teorijos, mažiau akademinės kalbos ir daugiau mokymosi atliekant praktines užduotis.

Parengta pamokų medžiaga visomis trimis temomis taip pat bus pilnai išbandyta su tikslinės grupės mokiniais kitais mokslo metais (2021–2022). Tai leis nuodugniai įvertinti naujojo studijų modulio „Įvadas į dirbtinį intelektą“ kokybę ir poveikį.