+37061237700 [email protected]

Pristatome projekto Introducing Artificial Intelligence to Vocational Schools in Europe rezultatus

Sep 5, 2022 | Erasmus+, Introducing AI

„Erasmus+“ programos KA2 strateginių partnerysčių projektas „Introducing Artificial Intelligence to Vocational Schools in Europe“

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA202-078015

Projektas buvo vykdomas nuo 2020-10-01 iki 2022-07-31.

Projekto svetainė (anglų kalba): ai.gaminu.eu

Inicijuoti profesiniam sektoriui skirtą projektą paskatino akivaizdus dirbtinio intelekto (DI) specialistų trūkumas Europos darbo rinkoje bei DI specialistų rengimo sukoncentravimas aukštojo mokslo srityje. Projektu buvo siekiama pagerinti informacinių komunikacinių technologijų (IKT) srities mokytojų ir mokinių žinias parengiant mokomąją medžiagą, skirtą DI pagrindų mokymui profesinėje mokykloje.

Projekto partneriai:

VšĮ „Robotikos mokykla“ – projekto koordinatorė, inovatyvaus technologinio mokymo įstaiga;

Kauno informacinių technologijų mokykla – IKT mokymo programų ekspertė Lietuvoje;

IT4Kids, Vokietija – edukacinis startuolis, orientuotas į dirbtinio intelekto mokymo iniciatyvas;

MCAST – Maltos meno, mokslo ir technologijos koledžas, apima profesinį ir aukštąjį mokslą;

Turku savivaldybės švietimo skyrius, Suomija – skyriui priklauso Turku profesinis institutas,

Seinajöki savivaldybės švietimo skyrius, Suomija – skyriui priklauso Sedu profesinis centras.

Projekto uždaviniai:

  1. Parengti mokomąją medžiagą, skirtą inovatyviam profesinio mokymo moduliui „Įvadas į dirbtinį intelektą“ sukurti. Modulis skirtas EQF 4 lygio IKT profesijų mokiniams, turintiems bazines programavimo žinias.
  2. Integruoti sukurtą profesinio mokymo modulį į kiekvienos partnerystės šalies arba organizacijos formalaus mokymo sistemą pagal kiekvienos šalies reikalavimus, siekiant projekto rezultatų tęstinumo ir su dirbtinio intelekto programavimu susijusių kvalifikacijų įtraukimo į nacionalines ir Europos profesinio mokymo sistemas.
  3. Apmokyti IKT mokytojus ir suteikti naujų kompetencijų DI programavimo srityje, siekiant užtikrinti naujų įgūdžių perdavimą šios srities mokiniams bei mokymo veiklų tęstinumą projektui pasibaigus.
  4. Išplatinti projekto metu sukurtą intelektinį produktą profesiniame ir kituose švietimo sektoriuose šalyse partnerėse ir už jų ribų.

Projekto metodologija:

Mokomoji medžiaga, skirta naujam profesinio mokymo moduliui „Įvadas į dirbtinį intelektą“, buvo kuriama technologijų srities ekspertų, dalyvaujant trijų šalių profesinių mokyklų atstovams. Tokiu būdu buvo užtikrintas intelektinio produkto aktualumas profesinio mokymo programų moksleiviams. Sukurta mokymo medžiaga buvo pilotuojama keturiose mokyklose partnerėse su tikslinės grupės moksleiviais. Pilotavimo metu buvo vykdomas kokybinis tyrimas, kurio duomenys suteikė vertingos informacijos apie būtinas mokymo medžiagos korekcijas bei padėjo įvertinti mokymosi įtaką su DI programavimu susijusioms mokinių kompetencijoms. Projekto metu taip pat įvyko tarptautinis mokytojų mokymas, skirtas naujų žinių ir įgūdžių DI srityje įgijimui. Tarptautinio mokymo renginio, skirto mokiniams, metu buvo organizuojama Scrum metodologija grįsta mokymosi veikla, kuri padėjo įvertinti jau įgytus mokinių įgūdžius ir praktinį žinių taikymą. Projekto veiklos buvo užbaigtos sklaidos renginiais visose šalyse partnerėse, siekiant supažindinti visuomenę su projekto metu sukurtu intelektiniu produktu bei pasiektais rezultatais.

Projekto rezultatai:

– Parengtas ir rengiamas akreditacijai 5-6 kreditų laisvai pasirenkamas profesinio mokymo modulis „Dirbtinio intelekto įvadas“, skirtas IKT programų EQF 4 lygio mokiniams.

– Parengta išsami pamokų medžiaga apie AI technologijas, viso 60 kontaktinių valandų, sudarančių minėto modulio pagrindą.

– Atliktas poveikio tyrimas prieš ir po metodikos testavimo, kuris atskleidė su metodikos turiniu susijusių mokinių kompetencijų kaitą.

– Atliktas kokybės tyrimas po metodikos testavimo padėjo įvertinti mokytojų ir mokinių grįžtamąjį ryšį apie metodikos kokybę ir jos tobulinimo galimybes.

– Daugiau nei 10 mokytojų įgijo būtinų kompetencijų, reikalingų dėstant Dirbtinio intelekto įvadą savo mokykloje ir perduodant žinias kitiems IKT mokytojams.

– 100 mokinių lavino mašininio mokymosi procesų įgūdžius žaidimų dizaino, autonominio vairavimo ir kompiuterinės regos kontekste.

– Daugiau nei 70 besimokančiųjų, pedagogų, politikos formuotojų, IT sektoriaus atstovų ir kitų suinteresuotųjų šalių atstovų susipažino su projekto rezultatais sklaidos renginių metu.

„Robotikos mokykla“ vadovavo projekto veiklų įgyvendinimui ir intelektinio produkto kūrimui ir sukūrė 20 val. apimties mokomąją medžiagą „Machine Learning Agents in Game Design“ temai bei dvi papildomas šios temos pamokas.

NUORODOS Į SUKURTUS PRODUKTUS:

Išsami pamokų medžiaga apie įvairias dirbtinio intelekto technologijas, skirta 60 kontaktinių valandų. Pamokų turinys pateikiamas anglų kalba (skaidrių pristatymai, mokytojų knygos ir papildomi failai, pvz., kodai), taip pat tyrimų ataskaitos ir klausimynai. NUORODA: https://play.gaminu.eu/course/view.php?id=98

Skaidrių pristatymai taip pat buvo išversti į:

Lietuvių kalbą: https://play.gaminu.eu/course/view.php?id=97

Vokiečių kalbą: https://play.gaminu.eu/?lang=de

Suomių kalbą: https://play.gaminu.eu/?lang=fi

Norėdami gauti prieigą prie medžiagos, esančios play.gaminu.eu, turite susikurti vartotojo paskyrą. Arba galite prisijungti naudodami „Google“ paskyrą.