+37061237700 [email protected]

2023 m. rugsėjo 18-19 d. vyko „Robotikos mokyklos“ koordinuojamo „Erasmus+“ programos projekto #adapt4future „ADaPT4Future: ADult People create Technologies for their Future“ partnerių susitikimas. Susitikimas buvo surengtas Italijoje, Santarcangelo di Romagna mieste, kurio savivaldybė yra viena iš šio projekto partnerių. Susitikime dalyvavo 9 dalyviai iš visų 4 partnerinių organizacijų: projekto koordinatoriai, administracijos atstovai bei 3D dirbtuvių fasilitatoriai.

Svarbiausias susitikimo tikslas buvo pristatyti ir apžvelgti naujausius projekte atliktus darbus: tyrimų ataskaitas ir naujai sukurtą metodinę medžiagą. Buvo išsamiai pristatyti ir aptarti dviejų tyrimų rezultatai: 3D spausdinimo dirbtuvių įvertinimo (grįžtamasis ryšys surinktas iš dirbtuvių dalyvių iškart po jų) bei ex-post tyrimo, kuris vyko praėjus 1-4 mėn. po dirbtuvių pabaigos ir buvo skirtas įvertinti įgytų 3D spausdinimo žinių panaudojimą darbinėje sferoje bei asmeniniame gyvenime.

Taip pat susipažinome su parengtų metodologinių gairių, paremtų dirbtuvių metu surinkta gerąja patirtimi, turiniu. Diskutavome apie projekto poveikį sisteminiu ir organizacijų lygiu bei poveikį besimokantiesiems ir mūsų organizacijų darbuotojams. Šiai praktinei užduočiai naudojome „Impact+ Exercise“ metodiką.

Ekskursijos po biblioteką, kurios „FabLab“ laboratorijoje vyko projekto 3D užsiėmimai, metu sužinojome apie bibliotekos teikiamas paslaugas ir naujoves.

Tai buvo jau paskutinis projekto susitikimas, tad skyrėme pakankamai laiko aptarti likusias projekto veiklas: sklaidos renginius, galutinės ataskaitos rengimą, peržiūrėjome projekto biudžeto panaudojimą, pasidalinome grįžtamuoju ryšiu apie visą projekto eigą ir išmoktas pamokas.