+37061237700 [email protected]

2023 m. spalio 19 d. vyko projekto „ADaPT4Future: suaugusieji kuria technologijas savo ateičiai“ (angl. „ADaPT4Future: ADult People create Technologies for their Future”) sklaidos renginys. Renginys vyko Kauno savivaldybės Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, Parko skyriuje, P. Lukšio g. 58, Kaunas.

Tikslinės auditorijos buvo šios: suaugusieji besimokantieji ir pedagogai; mokyklų mokiniai ir mokytojai.

Renginyje dalyvavo 56 dalyviai: bibliotekininkai iš Kauno miesto, Kauno rajono ir Kazlų Rūdos bibliotekų; suaugę besimokantys asmenys; mokiniai ir mokytojai iš Kauno mokyklų.

Pagrindiniai renginio tikslai:

1. Dalintis gerąja projekto patirtimi ir paskatinti dalyvius, tiek ugdytojus, tiek besimokančius, patiems pritaikyti 3D technologiją praktikoje;

2. Pasiūlyti praktines veiklas pagal projekte parengtą metodinę medžiagą, siekiant parodyti, kad pirmieji žingsniai 3D technologijoje tinka kiekvienam;

3. Maksimaliai paskleisti projekto rezultatus kitoms tikslinėms grupėms, būtent mokiniams ir mokytojams;

4. Užmegzti ryšius tarp institucijų ir organizacijų, veikiančių formaliojo ir neformaliojo švietimo srityje.

Renginys prasidėjo projekto koordinatorei pristačius projekto tikslus, veiklas, pagrindinius projekto rezultatus ir pasiekimus. Vėliau 3D dirbtuves vedusi bibliotekos pedagogė pasidalino suaugusiųjų besimokančiųjų sukurtais kūrybiniais projektais bei gerąja patirtimi. Tuomet „Robotikos mokyklos” 3D technologijų mokytojas supažindino dalyvius su 3D technologijų galimybėmis ir projekto metu sukurtos metodinės medžiagos turiniu. Susirinkusiems buvo pristatyta platforma play.gaminu.eu, kurioje šio projekto metu sukurta metodinė medžiaga prieinama visiems susidomėjusiems.

Po pristatymų vyko praktinė veikla, kurios metu dalyviams buvo pasiūlyta išbandyti paprastą 3D spausdinimo programą TinkerCAD ir sukurti nesudėtingą trimatį objektą su savo sugalvotu elementu (savo vardu ar kita pageidaujama detale). Kai kurie dalyviai jau buvo susipažinę su projekte naudojama programine įranga, tačiau dauguma neturėjo jokių žinių apie 3D spausdinimą. Vėliau dalyvių sukurti darbai buvo atspausdinti 3D spausdintuvu ir pristatyti dalyviams.

Pagrindiniai renginio pasiekimai:

1) Projekto rezultatai buvo išplatinti įvairiai ir gausiai klausytojų auditorijai;

2) Dalyviai buvo skatinami žengti pirmuosius žingsnius 3D technologijos srityje;

3) Užmegzti ryšiai tarp formaliojo ir neformaliojo švietimo sektoriaus organizacijų;

4) Projekto metu sukurtos metodikos perkeliamumas į mokyklinio ugdymo sektorių įvertintas labai palankiai.