PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS GDANSKE

Jan 20, 2018 | Erasmus+, Inventor, Naujienos

Tarptautiniu partnerių susitikimu Gdanske (Lenkija) įsibėgėjo Robotikos mokyklos koordinuojamas Erasmus+ Strateginių partnerysčių projektas „HOW TO RAISE AN INVENTOR. TECHNOLOGY AND ENGINEERING LEARNING MATERIAL FOR SCHOOLS” (liet. “Kaip auginti išradėją. Technologijų ir inžinerijos mokymo medžiaga mokykloms”). Projekto dotacijos sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035284.

Dviejų dienų trukmės susitikime dalyvavo partnerių organizacijų atstovai iš 4 šalių: Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Nyderlandų. Susitikimo metu partneriai pristatė savo organizacijas ir patirtį STEM srityje, pasidalino mokymo medžiagos pavyzdžiais ir patirtimi mokant STEM dalykų. Buvo priimti svarbiausi sprendimai dėl projekto vykdymo ir koordinavimo, veiklų tvarkaraščio, intelektinio produkto kūrimo ir testavimo eigos.

Projekte bus sukurti 4 mokymo moduliai, apimantys:

  • 3D projektavimą ir spausdinimą,
  • Micro:bit programavimą,
  • Lego Mindstorms ir
  • Idėjų kūrimą bei įgyvendinimą.

Susitikimo organizatoriai Fundacja ECD ne tik parūpino atradimams ir idėjų kūrimui įkvepiančią susitikimo erdvę, bet ir suorganizavo dalyviams pasivaikščiojimą po Gdansko senamiestį.