PROJEKTO PIRMOJO ETAPO APŽVALGA

Jun 21, 2021 | Erasmus+, Introducing AI

Projektas didžiąja dalimi vykdomas pagal Gantto diagramoje nustatytą veiklų ir terminų planą. Pirmaisiais projekto įgyvendinimo mėnesiais partneriai nustatė pagrindinius bendradarbiavimo principus, sukūrė vietines darbo grupes ir pradėjo intelektinio produkto vystymo veiklą.

Šiame etape mes sukūrėme daugumos pamokų medžiagą, skirtą visoms trims temoms: Autonominis vairavimas su kompiuterine vizija, Mašinų mokymosi agentai žaidimų dizaine ir Roboto ranka bei kompiuterio matymas (O1). Kiekviena tema apims 20 kontaktinių valandų ir susidės iš 4 pamokų. Pamokos buvo kuriamos kartotinai, atliekant kelis vidinius testus, kurso medžiagą pateikiant projekto darbo grupės mokytojams išbandyti. Pagaminta medžiaga nuolat keliama į svetainę play.gaminu.eu. Turinio kūrimui papildomai skirsime 1–1,5 mėnesio, nes paaiškėjo, kad šiam procesui reikia daugiau laiko dėl temų sudėtingumo ir specifikos.

Papildomas produkto bandymas buvo vykdomas atliekant pamokų testavimo veiklas, kurios iš pradžių nebuvo planuojamos. Tai buvo padaryta siekiant gauti mokytojų ir studentų atsiliepimų apie sukurtą pamokų medžiagą. Šiuo klausimu buvo sukurtos apklausos formos. Jose vertinami įvairūs medžiagos aspektai (turinys, struktūra, metodika, teorinė dalis, praktinės užduotys, poveikis studentų mokymuisi, problemos ir tobulinimo pasiūlymai) (O2). Mokytojo klausimynas turi būti užpildytas išbandžius kiekvieną kiekvienos temos pamoką.

Nuo vasario iki birželio visos keturios mokyklos partnerės KITM, Sedu, TAI ir MCAST išbandė pirmąsias dvi pasirinktų temų pamokas su savo mokinių grupėmis. Šioms pamokoms nereikėjo jokios įrangos ir jas buvo galima pristatyti internetu. Mokytojai pateikė vertingų atsiliepimų apklausos būdu ir komandos susitikimų metu, o tai leido kūrėjams patobulinti ir vadovautis bendrais mokytojų pasiūlymais dėl dar kuriamų pamokų. Bandymai tęsis MCAST iki liepos, nes jie galės turėti studentų vietoje, taip ir reikiamą techninę įrangą (roboto ranką, konvejerio juostą ir kt.).

Kitais mokslo metais visos mokyklos partnerės pilna apimtimi pilotuos sukurtą medžiagą. Ruošdamiesi tam, MCAST, Sedu ir TAI pradėjo pirkti testavimu reikalingą įrangą (pagal biudžeto eilutę „Išimtinės išlaidos“).

Projekto tarptautinė komanda kiekvieną mėnesį rengė internetinius susitikimus. Dalyviai yra projekto koordinatoriai, medžiagos kūrėjai, IT padalinių vadovai ir mokytojai. Šis derinys leidžia mums keistis informacija ir nuomonėmis, taip pat efektyviausiai planuoti kitas veiklas.

Pirmasis susitikimas taip pat vyko internetu, 2020 m. lapkričio 10 d. Darbotvarkė: dalyvių ir organizacijų partnerių pristatymas; projekto pristatymas; IP pristatymas ir aptarimas; diskusija ir sprendimų priėmimas įvairiais projekto valdymo aspektais (komunikacija, sklaida, biudžeto valdymas, stebėsena ir kt.); renginio įvertinimas. Įvairiose susitikimo sesijose dalyvavo 23 partnerių organizacijų atstovai.

Tarpinis susitikimas, kuris buvo suplanuotas gegužės mėnesį Maltoje, buvo atidėtas vėlesniam laikui. Tačiau, siekiant įvertinti pirmąjį projekto laikotarpį, partneris Sedu (atsakingas už tyrimus) inicijavo vidinę apklausą projekto pažangai įvertinti. Tyrimo rezultatai parodė, kad visi respondentai buvo patenkinti (75 proc.) arba labai patenkinti (25 proc.) bendru projekto įgyvendinimu. Gauta gerų atsiliepimų apie tai, kaip valdomas projektas – iteracinis procesas, mokymasis iš klaidų ir patobulinimų įgyvendinimas.

„Robotikos mokykla“ sukūrė ir paskelbė projekto svetainę ai.gaminu.eu. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie projekto tikslus, veiklą ir planuojamus rezultatus. Naujienų skiltyje yra straipsnių apie pagrindinius projekto pasiekimus apskritai ir partnerių organizacijose.

Svetainėje play.gaminu.eu, kuri yra projekte sukurtos pamokų medžiagos platforma, buvo sukurta atskira kursų kategorija, skirta šiam projektui. Nuoroda į juos buvo pasidalinta su vidiniais projekto vartotojais ir testuotojais (mokytojais ir studentais partnerystėje). Vėliau platformos medžiaga bus aktyviai reklamuojama tarp suinteresuotų šalių ir plačiosios visuomenės.