Projekto vykdymo progresas

May 30, 2021 | Erasmus+, Think Inside The Box

Projektas prasidėjo nuo pasirengimo pirmajam partnerių susitikimui, kuris vyko internetu 2020 m. lapkričio 3 d. Darbotvarkė: dalyvių ir organizacijų partnerių pristatymas; projekto pristatymas; IP pristatymas ir aptarimas; diskusija ir sprendimų priėmimas įvairiais projekto valdymo aspektais (komunikacija, sklaida, biudžeto valdymas, stebėjimas ir kt.); renginio įvertinimas.

Pirmaisiais projekto įgyvendinimo mėnesiais partneriai nustatė pagrindinius bendradarbiavimo principus, įkūrė vietos darbo grupes ir pradėjo intelektinio produkto kūrimo veiklas.

Šiuo metu projekto partneriai jau yra sukūrę „Think Inside the Box“ technologinių renginių metodinę medžiagą. Sukurtos dvi medžiagos dalys: viena skirta 5–8 klasėms, kita – 9–12 klasėms. Kiekvienoje dalyje yra 3 dienų hakatono scenarijus, skaidrių pristatymai mokiniams, kurie bus naudojami klasėje, ir vadovas mokytojams. Mokytojai taip pat gali naudotis papildomais
dokumentais ir rinkmenomis, pvz., 3D spausdinimo instrukcijomis, 3D failų darbo failais, kuriuos reikia iš anksto atspausdinti, šablonais dėžutėms iškirpti ir pan. Medžiaga buvo sukurta anglų ir lietuvių kalbomis ir yra verčiama į estų ir rumunų kalbas.

Taip pat buvo sukurti klausimynai. Jų tikslas yra surinkti mokytojų ir mokinių atsiliepimus po „Think Inside the Box“ renginių, siekiant įvertinti metodiką, įgūdžių ugdymą ir pasiūlymus, kaip renginius tobulinti. Anketos mokiniams buvo išverstos į nacionalines kalbas.

Paraiškoje buvo suplanuotas 3 dienų tarptautinis darbuotojų mokymo renginys. Jis turėjo įvykti Vilniuje 2021 m. kovo mėn. Veiklos tikslas buvo apmokyti mokytojus iš mokyklų partnerių, kad jie galėtų išbandyti „Think Inside the Box“ metodiką su tikslinėmis mokinių grupėmis.

Tačiau dėl pandemijos tarptautinės kelionės tapo praktiškai neįmanomos. Taip pat buvo akivaizdu, kad dėl nuotolinio mokymosi, kuris buvo įgyvendintas visose šalyse partnerėse, kovo mėnesį nebus galima pradėti testuoti medžiagos su mokiniais, kaip tai buvo numatyta programoje.

Aptarę įvairias galimybes, projekto partneriai nusprendė atlikti virtualią personalo mokymo veiklą, o ne fizinę. Mokymai buvo suskirstyti į sesijas, kurios buvo išdėstytos nuo balandžio 7 iki birželio 3 dienos. Mokymų metu mokytojai įgijo ne tik teorinių, bet ir praktinių žinių apie „Think Inside the Box“ renginio metodiką ir šiems renginiams reikalingas technologines priemones.

Kaip ir buvo tikėtasi, trys iš penkių partnerių birželį vėl grįžo į mokyklas ir jau galėjo atlikti pirmąją testavimo veiklą. Likusi bandomoji dalis bus įgyvendinta kitų mokslo metų pradžioje.

Projekto komanda intensyviai ir produktyviai bendravo ir bendradarbiavo. Kiekvieną mėnesį vyko virtualūs komandos susitikimai. Susitikimų dalyviai – projekto koordinatoriai, medžiagos rengėjai, metodinių padalinių vadovai ir mokytojai. Šis derinys leidžia mums keistis informacija ir nuomonėmis, taip pat efektyviai planuoti kitas veiklas.

„Robotikos mokykla“ sukūrė ir paskelbė projekto svetainę box.gaminu.eu. Joje pateikiama pagrindinė informacija apie projekto tikslus, veiklą ir planuojamus rezultatus. Naujienų skiltyje yra straipsnių apie pagrindinius projekto laimėjimus apskritai ir partnerių organizacijose.

Svetainėje play.gaminu.eu, kuri yra projekte sukurtos pamokų medžiagos platforma, buvo sukurta atskira kursų kategorija, skirta šiam projektui. Nuoroda į ją buvo pasidalinta su vidiniais projekto vartotojais ir testuotojais (mokytojais, bandomųjų grupių mokiniais ir kitais komandos nariais partnerystės metu). Vėliau platformos medžiaga bus aktyviai reklamuojama tarp suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės.

Nuotraukos autorius: : Gert Lutter (Kuressaare Gümnaasium).