+37061237700 [email protected]

Startuojame su nauju Erasmus+ projektu #ADaPT4Future

Nov 29, 2021 | ADaPT4Future, Erasmus+, Naujienos

„ADaPT4Future: ADult People create Technologies for their Future“ #ADaPT4Future

✅ Projektas skirtas suaugusiųjų supažindinimui su 3D technologija viešosiose bibliotekose, Fablab’uose, bendruomenių centruose. Pirmiausia mokysime 3D technologijos šių centrų darbuotojus, kurie vėliau organizuos dirbtuves suaugusiems, siekiant parodyti praktinį 3D panaudojimą, taisant arba tobulinant įvairius kasdien naudojamus įrankius ar mechanizmus.

✅ Projektas vyks dvejus metus. Jo metu sukurta metodologija dalinsimės su kitais neformaliojo švietimo centrais.

✅ 2021 m. lapkričio 19 d. nuotoliniu būdu įvyko įvadinis projekto parterių susitikimas, kurio metu buvo aptartos projekto veiklos ir sutarta dėl artimiausių veiksmų.

Projektui vadovauja Robotikos mokykla, partneriai: Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Fundacja Nova ir Comune di Santarcangelo di Romagna.

Projekto nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000026995.

Projekto kontekstas

STEAM įgūdžių ugdymas, daugiausia susijęs su aukštos kvalifikacijos darbu, jau dabar yra vienas pagrindinių formalaus ir neformaliojo švietimo sektorių prioritetas visose Europos šalyse ir už jos ribų. Tačiau besiformuojantis technologinio išsilavinimo pasiūlymas vis dar yra ribotas suaugusiesiems, ypač tiems, kurie turi mažiau galimybių dėl ekonominių, socialinių, geografinių ar migrantų kilmės kliūčių. Vietos bendruomenės mokymosi centrai gali užpildyti šią spragą, nes jie jau įsitvirtino kaip neformalaus skaitmeninio švietimo teikėjai.

Atsižvelgdamas į minėtą kontekstą ir atitinkamų įgūdžių stoką, pasitaikantį visose trijose šalyse partnerėse Lietuvoje, Lenkijoje ir Italijoje, Konsorciumas užsibrėžė tikslą plėtoti suaugusiųjų 3D spausdinimo ir dizainu grįsto mąstymo įgūdžius bei stiprinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas. vykdant novatorišką neformalią veiklą.

Projekto uždaviniai:

1. Sukurti novatorišką metodinių priemonių rinkinį, skirtą 3D spausdinimo, dizaineriško mąstymo ir andragoginių įgūdžių ugdymui.

2. Suteikti suaugusiųjų švietėjų, kaip pagrindinių veikėjų įgyvendinant ir tvariai įgyvendinant parengtą metodiką partnerių ir asocijuotose organizacijose, kompetencijų ugdymą.

3. Įtraukti suaugusius besimokančius asmenis, turinčius mažiau galimybių dėl socialinių, ekonominių, geografinių ar migrantų kilmės kliūčių, į įdomią technologinę veiklą, pagrįstą neformaliojo mokymosi principais jų bendruomenėje/mieste/mieste.

4. Skleisti projekto rezultatus įvairiose švietimo srityse, valstybiniame ir nevyriausybiniame sektoriuose.

Projekto partneriai numatė šias veiklas:

1. Metodinių priemonių rinkinio, apimančio mokymosi turinį suaugusiems projektavimo veiklai  kartu su metodine medžiaga suaugusiųjų švietėjams, sukūrimas.

2. Tarptautinių mokymų organizavimas partnerių organizacijų darbuotojams, siekiant suteikti jiems reikiamų žinių apie dizaineriško mąstymo principų taikymą 3D ugdyme.

3. Metodikos testavimas ir patvirtinimas su tikslinės grupės besimokančiaisiais partnerių organizacijose.

4. Produktų kokybės tyrimo įgyvendinimas, siekiant surinkti grįžtamąjį ryšį iš pilotavimo, siekiant patobulinti metodinę medžiagą bei surinkti gerosios patirties pavyzdžių.

5. Ex-post tyrimo, skirto suaugusiųjų besimokančiųjų skaitmeninių, technologinių, kūrybinių, asmeninių, socialinių ir su užimtumu susijusių įgūdžių raidai įvertinti, įgyvendinimas.

6. Projekto rezultatų sklaida vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.

Rezultatai

– Pagrindinis projekto rezultatas bus ADaPT4Future: Metodologinis priemonių rinkinys (Design Thinking, 3D, Suauagusiųjų mokymas). Ją sudarys: 1) metodinė medžiaga suaugusiems dizaineriško mąstymo metodo pritaikymui 3D spausdinimui; 2) metodinės gairės pedagogams apie 3D, dizaino mąstymą ir suaugusiųjų mokymąsi; 3) produkto patvirtinimo etapo tyrimo ataskaita kartu su geros praktikos pavyzdžiais; 4) suaugusiųjų besimokančiųjų grupės ex-post tyrimo ataskaita.

– Ne mažiau kaip 200 suaugusiųjų, iš kurių pusė iš socialiai remtinų grupių, ir 20 suaugusiųjų švietėjų gaus naudos iš tarptautinės ir vietinės mokymosi veiklos.

– Suaugę besimokantys ugdys tokius įgūdžius kaip 3D modeliavimas ir spausdinimas, kūrybiškumas, novatoriškumas, komandinis darbas, kritinis mąstymas, atsparumas, aplinkosaugos raštingumas. Jie įgis tikros patirties projektavimo cikle, kuriame idėjos gali būti prototipuojamos, išbandomos ir patobulintos remiantis apmąstymais ir atsiliepimais.

– Suaugusiųjų švietėjai lavins įgūdžius, susijusius su projektavimu pagrįsto mokymosi metodo taikymu 3D švietime, andragogijoje, kursų rengimu ir pristatymu, tyrimų įgūdžius ir praktiką.

– Pasibaigus projektui, mokymosi platformoje play.gaminu.eu bus užregistruota 500 virtualių besimokančiųjų.

– Sklaidos renginiai pritrauks ne mažiau kaip 90 dalyvių trijose šalyse partnerėse.