THINK INSIDE THE BOX! A METHODOLOGICAL STEAM TOOLKIT FOR SCHOOLS

VšĮ “Robotikos mokykla” pradeda vykdyti Europos Komisijos Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektą “THINK INSIDE THE BOX! A METHODOLOGICAL STEAM TOOLKIT FOR SCHOOLS”

Projektas parengtas siekiant spręsti mažo mokinių susidomėjimo STEAM srities dalykais ir nepakankamo mokytojų įgūdžių lygio šioje srityje problemas.

Projekto tikslas – skatinti mokinius mąstyti kaip išradėjus bei plėtoti mokytojų gebėjimus vykdyti STEAM veiklas. Šiam tikslui pasiekti bus sukurta inovatyvi metodologija, skirta kūrybiško technologijų renginio pravedimui.

Projekto uždaviniai

1. sukurti metodologinių įrankių rinkinį, skirtą praktiniam technologijų mokymo renginiui, kurio metu mokiniai įgyja naujų žinių, konstruoja, programuoja ir įgyvendina kūrybinį projektą;

2.suteikti mokytojams galimybę pakelti savo kompetencijos lygį, siekiant sėkmingo ir tvaraus STEAM ugdymo įtraukimo į švietimo procesą mokyklose partnerėse bei kitose mokyklose, kurios dalyvaus projekto veiklose;

3. įtraukti 5-8 ir 9-12 klasių mokinius į smagias, kūrybiškas technologines veiklas jų mokykloje;

4. išplatinti projekto metu sukurtą intelektinį produktą bendrojo ir kituose švietimo sektoriuose šalyse partnerėse ir už jų ribų.

Projekto metodologija

Kuriamas metodologinių įrankių rinkinys bus sutelktas į praktinio pobūdžio technologinį renginį. Mokiniai, dirbdami komandose, nustatyto dydžio dėžutėje gamins „Rube Goldberg“ mašinos modelius, kurdami ir programuodami savo pasirinktais įrankiais bei „micro:bit“ kompiuteriukais ir 3D spausdintuvais. Siekiant mokinių įsitraukimo, motyvacijos ir išradėjo gebėjimų stiprinimo, bus pasitelkiami problemomis grįsto mokymosi (angl. Problem-Based Learning), susidomėjimu grįsto gamtos mokslų ugdymo (angl. Inquiry-Based Science Education), inžinerijos (angl. Engineering) ir kiti novatoriški metodai.

Planuojami rezultatai

„Think Inside The Box“ metodologinių įrankių rinkinys mokiniams ir mokytojams, skirtas kūrybiškų technologinių užsiėmimų įgyvendinimui.

Tyrimo apie įgūdžių lygio ir susidomėjimo STEAM dalykais kaitą mokinių ir mokytojų tikslinėse grupėse ataskaita.

Mažiausiai 20 mokytojų ir 300 tikslinės grupės mokinių, įsitraukusių į metodologijos testavimo veiklas organizacijose partnerėse.

Mažiausiai 50 mokytojų ir 500 tikslinės grupės mokinių iš kitų mokyklų Lietuvoje, Estijoje ir Rumunijoje, įsitraukusių į metodologijos testavimo veiklas.

Mažiausiai 90 mokinių, mokytojų, švietėjų, švietimo srities politikų, verslo įmonių atstovų, supažindintų su projekto rezultatais sklaidos renginių metu trijose valstybėse partnerėse.

Mūsų uždaviniai

„Robotikos mokykla“ vadovaus projekto veiklų įgyvendinimui ir intelektinio produkto kūrimui, rengs technologinių įrankių įvadą vyresnių klasių moksleiviams, testuos metodologiją mokymosi veiklų metu, įtrauks kitų mokyklų mokytojus ir mokinius į produkto testavimą, vykdys projekto eigos ir rezultatų sklaidą.  

Partneriai

Projekto partneriai atstovauja formaliojo ir neformaliojo mokymo įstaigas, dalies jų prioritetas yra technologinis ir inžinerinis ugdymas

1. VšĮ „Robotikos mokykla“ – projekto koordinatorius;

2. Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjus;

3. Panevėžio švietimo centras (padalinys Panevėžio robotikos centras „RoboLabas“)

4. Kuresarės gimnazija (Estija)

5. „Gheorghe Asachi“ Botosani techninė kolegija (Rumunija).

Projekto koordinatorė Akvilė Gerulskytė
[email protected]

 Dotacijos sutarties Nr. 2020-1-LT01-KA201-077987. Projekto trukmė – dveji metai nuo 2020-10-01 iki 2022-09-30.