+37061237700 [email protected]

UŽBAIGTAS INTEKTINIO PRODUKTO TESTAVIMAS MOKYKLOSE PARTNERĖSE

Jun 15, 2019 | Erasmus+, Inventor, Naujienos

Birželio mėnesį užbaigtas svarbus projekto “HOW TO RAISE AN INVENTOR. TECHNOLOGY AND ENGINEERING LEARNING MATERIAL FOR SCHOOLS” (liet. “Kaip auginti išradėją. Technologijų ir inžinerijos mokymo medžiaga mokykloms”) etapas – intelektinio produkto testavimas mokyklose partnerėse. Nuo 2018 m. spalio mėnesio trys mokyklos Lietuvoje, Latvijoje ir Olandijoje mokė tikslinės grupės moksleivius STEAM pagal projekto metu sukurtą medžiagą.

Lietuvoje testavimas vyko Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjuje. Testavime dalyvavo keturi mokytojai, kurie mokėsi dirbti su projekto metodine medžiaga 2018 m. rugsėjį Kaune vykusio tarptautinio mokymo renginio metu. Mokymai vyko 46-iems septintokams ir septyniems šeštokams. Projekto moduliai išdėstyti pasirenkamojo inžinerijos kurso metu.

Latvijoje mokymo medžiagą testavo dvi mokytojos su skirtingo amžiaus moksleivių grupėmis: septyniais septintokais ir dvylika 10-12 klasių moksleivių. Užsiėmimai vyko po pamokų kaip technologinis būrelis.

Signum de Haren pradinėje mokykloje testavimą vykdė dvi pradinių klasių mokytojos ir jų asistentas. 29 aštuntokai (11-13 m. amžiaus) kartą per savaitę pamokų metu mokėsi kurti ir programuoti pagal partnerių parengtą mokymo medžiagą.

Prieš testavimo periodą ir jam pasibaigus mokiniai pildė klausimynus apie savo požiūrį į STEAM ir gebėjimus šioje srityje. Apklausų duomenys, papildant juos fokus grupių diskusijų suvestinėmis, bus išanalizuoti ir pateiktos rekomendacijos dėl intelektinio produkto naudojimo.

Įgytas žinias mokiniai pademonstruos ir pritaikys 2019 m. birželio 18-22 d. Eindhovene (Olandija) vyksiančio tarptautinio projekto mokymo renginio mokiniams metu.