+37061237700 [email protected]

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Nov 11, 2018 | Viešieji projektai

VšĮ „Robotikos mokykla“ vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.1.3-CPVA-K-723-01-0015 „Robotikos mokyklos veiklos efektyvumo didinimas“. Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-K-723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“. 

Projekto tikslas – įsigyti įrangą ir priemones, kurios padėtų didinti prieinamumą naujausių inovatyvių inžinerinės kūrybos priemonių susipažinimui ir mokymui kuo platesniam vaikui skaičiui.  Neturint pakankamai įrangos moksleivius gerokai sunkiau sudominti ir išlaikyti jų motyvaciją mokytis. 

Įsigyta įranga bus naudojama šioms vaikų neformaliojo švietimo programoms: Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių ugdymas (121100249), Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių ugdymas (Kaune) (120600359), Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių ugdymas Vilkaviškyje (121100221), Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių ugdymas (Šilalėje) (120600306), Robotika ir būsimųjų technologijų startuolių ugdymas (Klaipėdoje) (120600225).

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 118 794,41 Eur, projektui įgyvendinti skiriama iki 100 975,24 Eur projektui skirtų finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projekto trukmė – nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų.

Daugiau informacijos:

Projekto administratorė Akvilė Gerulskytė

El.paštas: [email protected]