+37061237700 [email protected]

Startuojame su nauju projektu „Sailing Into Opportunities”

Oct 2, 2023 | Erasmus+, Naujienos, Sailing Into Opportunities

Įvedusi Europos žaliąjį kursą, Europos Komisija parengė plataus užmojo planą, kaip pakeisti Europos ekonomiką ir iki 2050 m. paversti ją pirmuoju klimatui neutraliu žemynu. Vienas iš plano prioritetų yra jūrų, vandenynų ir jūrų bei vandenynų išsaugojimas taip, kad jie mus palaikytų ir ateityje.

Kovojant su klimato kaita ir skatinant tvarią visuomenę, be kita ko, reikalingi STEAM pagrįsti sprendimai. Šiame kontekste mūsų partnerių konsorciumas parengė projektą, kuris sprendžia vieną iš aktualių aplinkosaugos problemų – vandens taršą matomais ir nematomais (ištirpstančiais) teršalais ir siūlo novatoriškus vandens kokybės ir atliekų surinkimo tyrimus.

Mūsų koncepcija siūlo daugiadisciplininį, praktinį, bendradarbiavimo ir realaus pasaulio požiūrį į STEAM kompetencijų stiprinimą, kurios yra būtinos siekiant sėkmės XXI amžiuje. Įsitraukę į projektą, mokiniai galės išsiugdyti įvairiausias kompetencijas, kurios yra svarbios jų tolimesnei karjerai.

Projekto metu 13-19 metų mokinių komandos konstruos ir panaudos radijo bangomis valdomas valtis su vandens parametrų matavimo jutikliais, vandens mėginių paėmimo mechanizmais, mechaniniais griebtuvais šiukšlėms rinkti, konteineriu jiems talpinti. Mokymosi procesas apims įvairias inžinerines užduotis. Studentai ir mokytojai vykdys kompetencijų tobulinimo veiklą, pagrįstą novatoriška, plačiai pritaikoma ir perkeliama metodika, kuri bus sukurta, išbandoma ir išplatinta suinteresuotosioms šalims kaip pagrindinis projekto rezultatas.

Tikslai ir planuojami rezultatai:

1. Sukurti inovatyvią metodiką vandens ekosistemų tyrimams, atliekamiems robotizuotomis valtimis, įgyvendinti. Dėl su šiuo tikslu susijusių veiklų bus parengtos 2 metodinės medžiagos versijos. Bandomoji versija bus įdiegta 5 mokyklose. Galutinė versija bus atnaujinta remiantis atsiliepimais, gautais iš bandomosios grupės mokinių ir mokytojų. Ji apims ne mažiau kaip 48 valandas auditorijos ir lauko studijų. Sukurtą medžiagą sudarys vadovas mokytojams, pristatymai, skirti naudoti klasėje, mokomoji medžiaga ir kiti ištekliai. Bus paskelbtos dvi tyrimų ataskaitos ir tyrimo priemonės, kurios taps būsimų vartotojų kompetencijų ugdymo vertinimo instrumentų dalimi.

2. Teikti mokytojų, kaip pagrindinių sukurtų metodikų įgyvendinimo ir tvarumo partnerių organizacijose ir už jos ribų, kompetencijų ugdymą. Ne mažiau kaip 30 mokytojų iš partnerių organizacijų ugdys savo kompetencijas mokymų ir bandomojo kurso įgyvendinimo metu. Mokytojai įgis naujų žinių, susijusių su konkrečiais rengiamos metodikos elementais, bei įgis įžvalgų apie inovatyvių, į studentą orientuotų pedagogikų taikymą. Su metodika bus supažindinti dar mažiausiai 120 mokytojų iš nepartnerinių organizacijų.

3. Įtraukti 13-19 metų mokinius į novatorišką technologinę veiklą, kuria būtų skatinamas jų kūrybiškumas, ugdomi technologiniai, asmeniniai ir socialiniai įgūdžiai bei didinamas susidomėjimas STEAM. Ne mažiau kaip 300 tikslinės grupės studentų baigs bandomąjį kursą. Jie įgis daugiadisciplininių žinių ir svarbių asmeninių, tarpasmeninių ir bendravimo įgūdžių. Studentų komandos pastatys ne mažiau kaip 60 valčių ir atliks ne mažiau kaip 15 natūralių vandens telkinių tyrimus 4 šalyse. Tyrimo rezultatai parodys kurso įtaką kompetencijų ugdymui ir suteiks naudingų įžvalgų apie metodikos tobulinimą. Iš pilotinės grupės 25 studentai savo žinias ir įgūdžius, įgytas bandomajame kurse, patvirtins tarptautinio hakatono metu.

4. Maksimaliai paskleisti projekto rezultatus tikslinėms grupėms vietos, regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu bei įvairiuose sektoriuose (formalusis ir neformalusis švietimas, pramonė ir kt.). Bandomosios medžiagos versijos bus išverstos į valstybines kalbas (lietuvių, rumunų, italų ir estų) bei tautinių mažumų kalbas (rusų ir lenkų). Metodikos pritaikymas nacionalinėms ugdymo programoms leis lengviau integruotis į ugdymo procesą, o pritaikymas neformaliajam ugdymui suteiks galimybių atnešti naudos didesnei mokinių grupei.

5. Užtikrinti numatomų projekto rezultatų pasiekimą laikantis paramos sutartyje nustatytų laiko, kokybės ir išteklių parametrų.

Projekto partneriai:

VšĮ „Robotikos mokykla“ – projekto koordinatorė (Lietuva)

Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazija (Lietuva)

Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botosani (Rumunija)

ITT Ettore Majorana (Italija)

Kuressaare Nooruse Kool (Estija)

Projekto duomenys:

Projekto kodas: 2023-1-LT01-KA220-SCH-000161306

Projektas vyks: nuo 2023-10-01 iki 2025-11-30

Dotacija: 250 000 Eur