+37061237700 [email protected]

Tarptautiniu kūrybinės grupės darbiniu susitikimu prasidėjo pirmosios naujo „Erasmus+“ programos projekto „Sailing Into Opportunities“ veiklos. Susitikimas vyko Vilniuje 2023 m. lapkričio 14-15 d. Jame dalyvavo projektą inicijavusios ir koordinuojančios VšĮ „Robotikos mokykla“ atstovai bei dalyviai iš organizacijų partnerių: Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos (Lietuva), Kuressaare Nooruse Kool (Estija), Istituto Tecnico Tecnologico Ettore Majorana (Italija) ir Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Botosani (Rumunija).

Susitikime dalyvavo 11 projekto komandos narių, daugiausia įvairių dalykų mokytojai: biologijos, chemijos, fizikos, IT, inžinerijos. Šie komandos nariai kartu su savo kolegomis ir atrinktais mokiniais artimiausiu projekto laikotarpiu užsiims bandymais pagal jiems paskirtą temą ir atliktų bandymų pagrindu parengs metodinę medžiagą, skirtą mokiniams ir mokytojams. Tuomet visos metodinės medžiagos dalys bus sujungtos, išverstos į nacionalines kalbas ir 2024-2025 mokslo metais ištestuotos Lietuvoje, Rumunijoje, Estijoje ir Italijoje su tikslinės grupės moksleiviais.

Pagrindinis šio susitikimo tikslas buvo parengti metodinės medžiagos tematinį planą, numatant konkrečias sritis (modulius) ir jų trukmę bei preliminarų turinį. Taip pat buvo numatyta peržiūrėti, patikslinti ir užtvirtinti paraiškoje numatytas kiekvieno partnerio tematines atsakomybės sritis.

Susitikimo pradžioje buvo skirta laiko pristatyti kiekvienos organizacijos įžvalgoms ir pasiūlymams dėl mokymo turinio. Tuomet buvo dirbama grupėmis ir gilinamasi į kiekvienos srities (modulio) turinį ir rengiamas kiekvieno modulio preliminarus planas. Sukurtos idėjos buvo pristatomos kitiems, renkamas grįžtamasis ryšys ir atliekami tobulinimai.

Vienas iš reikšmingesnių susitikimo laimėjimų – pasiektas susitarimas dėl laivo-roboto konstravimo iš plastikinių vamzdžių dėl pigumo, patogumo ir reikiamų dalių prieinamumo. Taip pat buvo pasidalinta idėjomis dėl kitų svarbių laivelio kūrimo ir valdymo aspektų, kurie toliau bus testuojami bandymų būdu.

Taip pat susitikimo metu sutarta dėl bandymų ir metodinės medžiagos kūrimo terminų, aptartos suinteresuotųjų šalių įtraukimo ir projekto veiklų sklaidos galimybės.

Projekto komanda susitikimo metu pademonstravo didelį entuziazmą ir kompetenciją, tad nekantraudami laukiame kito susitikimo, kuris vyks gruodžio mėnesį nuotoliniu būdu. Jo metu bus apžvelgta galutinė modulių planų versija ir detaliai aptartas būsimas bandymų laikotarpis.

#sailtunities